ЦИД_2023_Увод у међународно пословање

Увод у међународно пословање

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.690,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.490,00 дин.
Цена за иностране купце: 26,00 €
Број артикла: 0423
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 0423
Формат Меки повез, Б5
Година издања 2022
Кратак садржај:

Међународно пословање је област која се интензивно развија, како у пракси, тако и у научном смислу, а ова књига прати такав ток, указујући на посебно значајне моменте који су обележили међународно пословање, у различитим временским периодима. Књига такође пружа и теоретску основу за анализу међународног пословања са аспекта бројних теорија које су указале на законитости које постоје у овој области. Аутори су указали и на бројне баријере на које наилазе учесници у овој врсти пословања, као и на начине за њихово превазилажење. Показали су и да су актери међународног пословања, у различитим временским периодима откривали нове начине пословања и даље их развијали. Студенти се упознају са свим учесницима, документима и фазама реализације посла редовног извоза, или увоза. Учесници ових послова су бројни и то са обе стране граничне линије. Њихове повезане активности, документа, ток новца, инструменти плаћања и превазилажења ризика у пословима са елементом иностраности, представљају окосницу сваког бављења спољном трговином. Та знања могу лако применити на конкретне послове у блиској, будућој пословној пракси.