Квалитет и менаџмент квалитетом

Квалитет и менаџмент квалитетом

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.299,00 дин.
Број артикла: 0206
Каталошки подаци:
Шифра 0206
ИСБН 978-86-403-1479-4
Формат Меки повез, Б5
Број страна 242
Година издања 2019
Кратак садржај:

Књига пружа основна знања из теорије квалитета уопште, као и квалитета производа (онако како се он третира у стандардима серије ИСО 9000, ИСО 14000). О квалитету се свакодневно емитује огроман број информација, често и контрадикторних, које највећим делом нису знање и не доприносе разумевању. Због тога менаџери свих нивоа у организацијама понекад недовољно разумеју основне поставке из теорије квалитета и стандардизације, важне при доношењу одлука. Ова књига им у томе може бити од користи. У првом делу књиге се дефинише појам производа, његово настајање и категорије, животни ток и оно што се данас у организацијама сматра новим производом. У другом делу се након кратког прегледа развоја филозофије квалитета, наводи и објашњава дефиниција квалитета из серије стандарда ИСО 9000 као и остали елементи који одатле произилазе: мерни системи, компоненте квалитета груписане према неким заједничким поставкама. На крају овог дела се износе основни принципи стандардизације и стандарди система квалитета. Трећи део разматра узроке погоршавања квалитета материјалних производа као и могућности успоравања одн. заустављања њиховог кварења, у чему амбалажа са својим основним функцијама (заштитна, дистрибутивна, продајна, сигурносна, еколошка) има веома битну улогу. Четврти део се бави алатима за управљање квалитетом, а детаљније су објашњени основни «класични» алати. У последњем делу се наводе и објашњавају врсте трошкова квалитета, како се они прерасподелом могу снизити и како би требало да изгледа извештај о овим трошковима. Књига је уџбеник на предмету Менаџмент квалитета на основним академским студијама на Економском факултету у Београду, али је корисна и свима који се директно или индиректно баве проблематиком квалитета у различитим организацијама.