С. Вељковић - Маркетинг услуга (2018)

Маркетинг услуга

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.800,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 2.590,00 дин.
Цена за иностране купце: 28,00 €
Број артикла: 0266
Каталошки подаци:
Шифра 0266
ИСБН 978-86-403-1554-8
Формат Тврди повез, Б5
Број страна 489
Година издања 2018
Кратак садржај:

Маркетинг је пословна дисциплина оријентисана ка пракси, и од посебног је значаја за пословање организација у тржишној привреди а нарочито у савременим условима глобализације тржишта и јаке конкуренције у свим аспектима пословања, што је карактеристично и за тржиште Републике Србије. Развојем привреде и друштва долази до експанзије услужног сектора, тако да је он постао доминантна снага у развијеним земљама. Због значаја услужних делатности за националну економију, али и због специфичности услуга и пословања у услужним делатностима, маркетинг услуга је посебно подручје примене маркетинга које захтева самим тим и посебан приступ. Циљ књиге Маркетинг услуга је да читаоце упути у специфичности примене маркетинга у растућем сектору услуга, и укаже им на које начине да у пракси успешно примењују маркетиншку филозофију размишљања и пословања у овој области. Писана једноставним и разумљивим језиком, структурирана на начин да покаже и теоретске концепције, али пре свега практичну примену, веома је корисна за све оне који раде у услужном сектору или се обучавају за послове из области маркетинга. У књизи је дато 30 заокружених пословних примера из најбоље иностране и домаће праксе услужних компанија, и то на почетку и крају сваког поглавља, као и више десетина илустрација у самом тексту, које помажу читаоцу да боље разуме и прати материју. Велики број ових примера настао је као плод консултантске активности и праћења тржишта услуга у Србији од стране самог аутора. Свако поглавље има циљеве, резиме, питања за дискусију, кључне појмове и корисне адресе на интерненту, што све треба додатно да олакша читање и разумевање књиге “Маркетинг услуга”. Зато, уколико сте у банкарству, осигурању, консултантској кући, веледрогерији, малопродајном ланцу, телекомуникацијама, хотелијерству, угоститељству, образовању или некој од других растућих области услужног бизниса, наћи ћете обиље интересантних примера, али и заокружен концепт маркетиншког пословања и размишљања у сектору услуга. Применом стечених знања променићете поглед на свој услужни бизнис и покренути ствари на боље.