2020_Аћимовић, Мијушковић_Међународна логистика

Међународна логистика

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.990,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 1.990,00 дин.
Цена за иностране купце: 20,00 €
Број артикла: 0347
Каталошки подаци:
Шифра 0347
ИСБН 978-86-403-1629-3
Формат Б5, Тврди повез
Број страна 241
Година издања 2020
Кратак садржај:

Књига Међународна логистика у фокусу анализе има повезивање критичних компоненти унутар ланца снабдевања, од места производње до места потрошње, како би се обезбедила правовремена и ефикасна дистрибуција потребних добара било где на свету, уз неопходан услов да поменута добра прелазе границу бар једне државе. Управљање међународним логистичким операцијама стога претпоставља веома сложену и захтевну координацију великог броја актера и процедура које су укључене у овај процес. Поменута координација односи се на већи број елемената који се анализирају. У првом плану је свакако конфигурација међународне логистичке мреже која подразумева избор рута кретања и облика транспорта, затим организација логистичких активности у смислу поручивања робе, складиштења и управљања залихама у чвориштима пословања, те уважавање трошковних и временских компоненти, као стално присутних лимитирајућих фактора. Додатна сложеност међународних логистичких операција која је предмет преокупације у анализи односи се на премошћавање баријера које са собом носи пословање на глобалном нивоу- од разлика у начину пословања, метрикама успеха, нивоу развоја пословне и информационе инфраструктуре, па све до валутних, језичких и културолошко-социолошких дискрепанци које ове операције могу са собом носити.

Данас, на почетку треће деценије XXI века јављају се нови трендови и изазови који прете да сложеност међународног логистичког пословања подигну на додатно виши ниво. Дати трендови и изазови односе се на неопходност имплементације одрживих, еколошких или зелених решења у пословање, примену аутоматизације, роботизације и вештачке интелигенције, умрежавање уређаја на бази концепта интернета ствари, револуцију пословања применом blokchain технологије, енергизовање пословних филозофија попут city логистике и хуманитарне логистике, успевање да се одржи несметаност глобалних логистичких операција у екстремним околностима попут глобалне пандемије вируса COVID 19 и слично. Нека од претходно отворених питања делом су одговорена материјом коју ова књига покрива.