2020_Биљана Богићевић_Увод у менаџмент људских ресурса

Увод у менаџмент људских ресурса

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

3.490,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 3.490,00 дин.
Цена за иностране купце: 29,00 €
Број артикла: 0366
Прелистај издање
Каталошки подаци:
Шифра 0366
ИСБН 978-86-403-1650-7
Формат Б5, Меки повез
Број страна 464
Година издања 2020
Кратак садржај:

Књига је превасходно намењена студентима Економског факултета у Београду, али и свима онима који желе да нешто више науче из области менаџмента људских ресурса. Ново издање књиге има четрнаест поглавља, сврстаних у шест тематских целина, у којима су детаљно објашњене изабране теме: 1) Увод, 2) Стратегија, организација и аналитика МЉР-а, 3) Планирање људских ресурса, 4) Анализа и дизајн посла, 5) Регрутација кандидата, 6) Селекција кандидата, 7) Обука запослених, 8) Оцењивање перформанси запослених, 9) Развој запослених, 10) Систем зарада, 11) Зараде базиране на перформансама, 12) Бенефиције, 13) Радни односи и колективно преговарање и 14) Напуштање организације. Свако поглавље, поред основног текста, садржи и кратак опис тематске области и циљеве учења, резиме, питања за дискусију и неколико примера за анализу. На крају сваког поглавља дата је библиографија и коментари. На крају књиге налази се Речник, који садржи објашњења свих важнијих појмова који се наводе у овој књизи и може да помогне читаоцима у разумевању области, а који је измењен и допуњен у складу са изменама у књизи. Уз називе појмова дати су и њихови називи на енглеском језику, са циљем да свим читаоцима стране литературе омогуће лакше сналажење и боље разумевање различитих тема из области менаџмента људских ресурса.