Управљачко рачуноводство - збирка задатака

Управљачко рачуноводство – Збирка задатака

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

2.690,00 дин.

Нема на лагеру

Број артикла: 0437
Каталошки подаци:
Шифра 0437
ИСБН 978-86-403-1770-2
Формат Меки повез, Б5
Број страна 352
Година издања 2022
Кратак садржај:

Основна намена овог учила је да послужи студентима да ефикасније и потпуније савладају испитну материју и да им олакша процес припремања испита. Кроз ширу понуду задатака из различитих области управљачког рачуноводства учињен је напор да се практични управљачко-рачуноводствени проблеми приближе студентима, да се, кроз задатке који често фингирају реалне проблеме у пракси, препознају стварне информационе потребе менаџмента предузећа и могућности управљачког рачуноводства да изађе у сусрет исказаним потребама, али и да се попуни једна празнина у погледу шире разраде методолошких аспеката управљачко-рачуноводствених проблема. Систематизација материје прати излагања у књизи Управљачко рачуноводство, са намером да се на потпунији начин представи ова матрерија. Излагања су подешена потреби студената да постепено овладавају појединим обрачунским проблемима. С тим у вези, материја је разврстана у девет делова који садрже 9 примера за вежбе и 156 задатка. Разноврсност управљачких проблема у пракси и потреба да управљачко рачуноводство понуди информациону подршку за њихово решавање омогућили су припрему разноврсних обрачунских захтева. После сваког дела за један део задатака дата су решења, при чему су аутори настојали да кроз та решења покрију што већи број различитих случајева. Нека од решења су са међуфазним и коначним резултатима, док је ма-њи број задатака дат са потпуним решењима. У исто време, у оквиру сваког дела постоје нерешени задаци који треба да послуже студентима за самосталан рад.