Управљање трошковима у пољопривредном предузећу

Управљање трошковима у пољопривредном предузећу

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

1.220,00 дин.
Цена за иностране купце: 14,00 €
Број артикла: 0290
Каталошки подаци:
Шифра 0290
ИСБН 978-86-403-1357-5
Формат Меки повез, Б5
Број страна 162
Година издања 2019
Кратак садржај:

У овом раду изложене су најважније специфичности трошкова, обрачуна трошкова, калкулација, обрачуна вредности прираста стада, мерења пословног успеха и стратегијске анализе трошкова у пољопривредном предузећу. Значајна пажња посвећена је због израђеног проблема продаје, утицају маркетинг трошкова на цене и профитабилност алтернативних канала продаје пољопривредних производа. Књига је првенствено намењена студентима економије који већ поседују одговарајуће знање из економике пољопривреде, маркетинга, рачуноводства, теорије трошкова и система обрачуна трошкова, али и свим оним акоји се интересују за упознавање са најважнијим проблемима теорије и праксе обрачуна и анализе трошкова у пољопривредном предузећу.