Односи с јавношћу

Односи с јавношћу

Цена за онлајн куповину преко поруџбенице без ПДВ-а (10%):

3.580,00 дин.
Цена за куповину у књижари са ПДВ-ом (10%): 3.290,00 дин.
Цена за иностране купце: 36,00 €
Број артикла: 1400
Каталошки подаци:
Шифра 1400
ИСБН 978-86-403-0771-7
Формат Меки повез, Б5
Број страна 584
Година издања 2006
Кратак садржај:

Књига Односи с јавношћу је структурирана у пет логично повезаних целина. У првом делу дају се одговори на питања шта су то односи с јавношћу и како се ова професија развијала у прошлости. Истиче се значај руковођења етичким принципима у управљању комуникацијама за рачун клијента и даје преглед задатака који се могу очекивати у овом послу. Такође у овом делу, представљен је начин рада и организовања интерних одељења за односе с јавношћу и консултантских агенција. Други део објашњава зашто и када су нам неопходна истраживања у односима с јавношћу, као и како их планирамо, спроводимо и користимо добијене информације. Овај део нас учи и томе како да планирамо комуникације с кључним публикама: почевши од постављања циљева, дефинисања стратегије и тактика, израде тактичког плана, буџета и одабира алатки по основу којих ћемо проценити да ли су циљеви остварени. Трећи део се бави стратегијом и у оквиру тога истраживањем јавног мњења и могућности утицаја на њега, анализом публике и како до ње допрети, те комуницирањем преко Интернета и употребом других нових технологија. На крају, цело једно поглавље је посвећено питањима законитости рада стручњака за односе с јавношћу. У четвртом делу, сагледавају се специфичности управљања односима с јавношћу из различитих углова: у корпорацијама, у политици и владиним институцијама, у непрофитним организацијама, у образовању, у индустрији забаве, спорта и путовања, као и на међународном тржишту. Пети део има практичну примену. У њему се објашњава употреба бројних комуникационих алатки који се користе у односима с јавношћу, а које су груписане као писане, говорне и усмене тактике. Књига Односи с јавношћу се користи као уџбеник на додипломским студијама на предмету односи с јавношћу, као и на дипломским студијама на предмету Управљање односима с јавношћу. Поред тога, захваљујући бројним примерима из праксе и практичним упутствима које нуди, може се препоручити и свим професионалцима који настоје да унапреде своје свакодневно бављење наведеним активностима.